Menu Sluiten

Epb


Epb

Informatie over EPB:EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. Het is een reeks regels waaraan bouwers en verbouwers zich moeten houden. Deze regels zijn gericht op het bouwen van energiezuinige en gezondere woningen. Elke techniek levert punten op. In Vlaanderen wordt het E peil of energieprestatieniveau gebruikt. Het wordt gebruikt in de Vlaamse regelgeving en binnenklimaatnorm of EPB, die het energieverbruik van een woning of kantoor aangeven. Hoe energiezuiniger een gebouw is, hoe lager het E peil.Voor bouwvergunningen die sinds januari 2014 in Vlaanderen zijn aangevraagd, moet het E peil onder de E60 blijven. In 2016 daalt het tot E50. Het E peil wordt berekend met behulp van de EPB software, die is uitgegeven door het Vlaams Energieagentschap. Het moet worden opgesteld door een EPB verslaggever. Er wordt van uitgegaan dat een gebouw het hele jaar door op minimum 18 graden Celsius moet worden gehouden. Info over epb

Gegevens over Epb

Vervolgens wordt berekend hoeveel energie er nodig is om het gebouw te verwarmen en te koelen. Ook wordt berekend hoeveel energie er maandelijks nodig is om sanitair warm water op te wekken en pompen en ventilatoren te laten draaien. De energie die nodig is om sanitair warm water op te wekken en pompen en ventilatoren te laten draaien, wordt vervolgens bij elkaar opgeteld. Ten slotte wordt het E peil berekend door deze hoeveelheid te vermenigvuldigen met een referentie.Het is belangrijk op te merken dat kantoorgebouwen geen rekening hoeven te houden met de energie die wordt verbruikt voor warm tapwater. Er wordt echter wel rekening gehouden met het energieverbruik voor verlichting.Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, zal een voorlopige berekening worden gemaakt om er zeker van te zijn dat de plannen voldoen aan de EPB norm. Als het plan voldoet aan de EPB norm, wordt een voorlopige berekening gemaakt en een startcertificaat afgegeven. De bouwwerkzaamheden kunnen dan beginnen. Na voltooiing van de werkzaamheden controleert de EPB verslaggever of het gebouw volgens het plan is gebouwd. Indien nodig maakt de EPB verslaggever aanpassingen aan deze voorlopige berekening. De EPB verslaggever maakt het EPB Certificaat. Dit certificaat is het bewijs dat het gebouw aan alle EPB eisen voldoet.

Meer info over epb nu op swipezelfbouw.be.

Tags

Begeleiding Op Maat | Energierestatie En Binnenklimaat Lokeren | Energierestatie En Binnenklimaat | Epb Lokeren | Epb Partner | Epb Software Lokeren | Epb Software |